Komandos formavimo

,,Kompetencijų vystymo centras“ organizuoja motyvacinius ir komandos formavimo mokymus, kurių metu siekiame formuoti komandos narių vienybę bei sukurti pridėtinę vertę organizacijai. Po mokymų pajusite, kad padidėjo darbuotojų motyvacija, darbuotojai geriau susikalba vieni su kitais, kas leis sumažinti klaidų darbe. 

Komandos formavimo mokymai yra skirti ne tik ryšių tarpusavyje mezgimui. Jie taip pat naudingi vadovams siekiant pažinti savo darbuotojus, atskleisti jų asmenines savybes ir stipriąsias puses, kurios padidintų darbo našumą bei leistų darbuotojui save realizuoti.