Vidiniai mokymai

Vidiniai mokymai yra skirti įmonės darbuotojų kvalifikacijai kelti, tobulinti įgytas žinias.

„Kompetencijų vystymo centras“ rengia vidinius mokymus organizacijoms antikorupcinio, strateginio įmonės bet komandos valdymo, asmeninio ugdymo, lyderystės, laiko planavimo, streso, konfliktų, pokyčių valdymo, išorinės ir vidinės komunikacijos, pardavimų bei darbo su klientais srityse.